fradrag

Malermester Henning Petersen ApS

"Når det skal være perfekt"


BoligJobordningen bliver gjort permanent fra 2018 og frem.


Bolig jobordningen betyder, at private kunder fra 2018 kan få et fradrag for lønnen til udendørs malerarbejde derhjemme eller i fritidshuset/sommerhuset. Fradraget er op til 12.000 kr. pr. år pr. voksen i husstanden. Hjemmeboende børn, der fylder 18 år senest ved indkomstårets udløb, tæller også med.


Håndværkerfradraget kan f.eks. bruges til følgende opgaver i forbindelse med malerarbejde.


Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

•    Maling af vinduesrammer (udvendigt)

•    Maling af døre (udvendigt)

•    Maling af ydervægge (udvendigt)


Alle fritidsboliger.

Fritidsboliger hvor du som ejer betaler ejendomsværdiskat bliver omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder for flere forskellige boligtyper, såsom sommerhuse, fritidsboliger, ferielejligheder. Fleksboliger (helårsboliger), hvor ejeren har lov til at anvende boligen som firtidsbolig er også omfattet af håndværkerfradraget.


Materialer.

Det er ikke muligt at fratrække materialer i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det er derfor vigtigt at fakturaen er skarpt opdelt mellem udførelse af arbejdet og materialer. I forbindelse med malerarbejde  kunne materialer eksempelvis være maling, pensler, sandpapir, rensningsmidler mv.


SKAT har oprettet et Tast Selv-system, hvor kunderne indberetter lønudgifter for arbejdet udført i boligen


På SKAT's hjemmeside kan læse mere om, hvad der kan fås fradrag for.

<Klik her for at se listen fra SKAT>


Malermester Henning Petersen ApS, Vasevej 70 B, 3460 Birkerød | E-mail: post@malerhenning.dk  | Telefon: 45 81 87 50